Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories, και οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς.

Είτε χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ως επισκέπτης, πελάτης, προμηθευτής, έμπορος και/ή συνεργάτης περιεχομένου, η χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς με οποιονδήποτε τρόπο σημαίνει ότι έχετε συμφωνήσει να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, και επιπροσθέτως όλες τις άλλες προϋποθέσεις, ειδοποιήσεις και πολιτικές που ενσωματώνονται σε αυτούς τους όρους με αναφορά.

Σας ζητούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε από τους όρους μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΡΩΝ

Καθώς η επιχείρησή μας εξελίσσεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούμε, να μεταβάλλουμε ή να αλλάζουμε τους όρους και τη συμφωνία μας για να απεικονίζουμε αυτήν την εξέλιξη. Καταλαβαίνετε ότι ενδέχεται να εφαρμόσουμε τέτοια τροποποίηση/αναθεώρηση χωρίς να σας προσφέρουμε προηγούμενη ειδοποίηση, και μόνο κατά την κρίση μας.

Η χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας από εσάς, αφού έχουμε μεταφορτώσει μια τροποποίηση/ενημέρωση, θα θεωρηθεί ως αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων.

Μη χρησιμοποιείτε (ή συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε) τις υπηρεσίες μας εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους μας (τροποποιημένοι όροι).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Δεν σκοπεύουμε να συνάψουμε επιχειρηματική σύμβαση με άτομα που είναι ακατάλληλα για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων ή τα οποία δεν επιτρέπεται να το πράξουν.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για να παραγγείλετε προϊόντα, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή έχετε τουλάχιστον την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα στην οποία κατοικείτε.

Εγγυάστε επίσης ότι είστε σε θέση να διαμορφώσετε και να δεσμευτείτε από νομικά δεσμευτικές συμβάσεις.

Δεν πρέπει επίσης να σας απαγορεύεται να λαμβάνετε/χρησιμοποιείτε υπηρεσίες όπως ή συγκρίσιμες με τις δικές μας στη δικαιοδοσία σας.

Η ΑΔΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, σας παρέχουμε μια περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια για την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστοτόπου σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Καταλαβαίνετε και αποδέχεστε ότι αυτή η άδεια δεν πρέπει να εκχωρηθεί από εσάς σε τρίτο μέρος ή να υπο-αδειοδοτηθεί σε τρίτο μέρος.

Ωστόσο, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε χρήστη ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική μας κρίση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το υλικό που βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories. Κατανοείτε ότι τα υλικά σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, δεδομένα, υλικά, πληροφορίες, άρθρα, αναφορές, περιγραφές, εικόνες, αναπαράσταση και οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού.

Όλα τα υλικά που εμφανίζονται και επιδεικνύονται στον ιστότοπό μας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα από την G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories. Προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο και διεθνώς, εκτός αν δηλώνουμε ρητώς το αντίθετο. Συμφωνείτε ότι όλοι οι τίτλοι, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκουν, αδειοδοτούνται ή ελέγχονται από την G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories Marketplace.

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, αναδημοσιεύσετε, προβάλετε ή μεταδώσετε οποιοδήποτε από τα υλικά που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ηλεκτρονικών, αυτοματισμών, εγγραφών, φωτοτυπιών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια της G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories.

Η άδειά μας προς εσάς για τη χρήση αυτών των υλικών λήγει αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους ή τις προϋποθέσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

• Δεν επιτρέπεται να μεταδώσετε ή να προσπαθήσετε να μεταδώσετε worms ή ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης εντός και μέσω του δικτύου μας.

• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

• Δεν επιτρέπεται να παραβιάσετε νόμους της δικαιοδοσίας σας κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου.

• Δεν επιτρέπεται να παραβιάσετε ή να επιχειρήσετε να διαταράξετε την ασφάλεια του ιστοτόπου.

• Δεν επιτρέπεται η αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε άλλους χρήστες.

• Δεν επιτρέπεται να ενεργήσετε με τρόπο που παραβαίνει ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων.

• Δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστοτόπου για τη διάδοση περιεχομένου που ενθαρρύνει ρατσιστικά και/ή εγκληματικά παραπτώματα.

• Δεν επιτρέπεται να αποφύγετε ή να επιχειρήσετε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα ασφαλείας στον ιστότοπο.

• Δεν επιτρέπεται ο αντίστροφος τεχνικός σχεδιασμός οποιασδήποτε πτυχής της ιστοσελίδας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε πηγαίους κώδικες, αλγόριθμους ή υποκείμενες ιδέες.

• Δεν επιτρέπεται να ενεργήσετε με τρόπο που επιβάλλει παράλογο φορτίο στην υποδομή μας ή στους τρίτους παρόχους μας.

• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για την προώθηση άλλων ιστοτόπων, υπηρεσιών ή επιχειρήσεων.

• Δεν επιτρέπεται να παρεμβείτε στη χρήση του ιστοτόπου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

• Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε ή να ανεβάσετε πληροφορίες των οποίων τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτο μέρος.

• Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε ή να ανεβάσετε οποιοδήποτε υλικό, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι ρατσιστικό, σεξουαλικά άσεμνο, απειλητικό, καταχρηστικό, συκοφαντικό ή χυδαίο, ή σεξουαλικά προκλητικό.

• Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε ή να ανεβάσετε πληροφορίες, αναπαραστάσεις ή άλλο υλικό, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι ικανό να προσβάλει τις πεποιθήσεις άλλων χρηστών, είτε πρόκειται για πολιτικές είτε για θρησκευτικές.

• Θα τερματίσουμε αμέσως την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας εάν διαπιστωθεί ότι παραβαίνετε ή παραβιάζετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όλες οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής της υπηρεσίας και περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, διατίθενται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν δηλώνουμε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ακριβείς, περιεκτικές ή επίκαιρες.

Οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης, και αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να βασίζονται ή να χρησιμοποιούνται ως η μοναδική βάση για τη λήψη ενεργειών ή απραξίας.

Ιστορικές πληροφορίες που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας, εάν υπάρχουν, ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένες και παρέχονται μόνο για αναφορά.

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε καμία από τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν δηλώνουμε ότι θα ανανεώσουμε, θα αναθεωρήσουμε ή θα αποσαφηνίσουμε πληροφορίες στην υπηρεσία μας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.

Όταν οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας περιέχουν τυπογραφικά λάθη, σφάλματα ή εξαιρέσεις σχετικά με την τιμολόγηση, τις προωθήσεις, τις περιγραφές προϊόντων, τις προσφορές, τα έξοδα αποστολής προϊόντος, τη διαθεσιμότητα και τους χρόνους διαμετακόμισης, έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα λάθη, σφάλματα ή εξαιρέσεις, και να τροποποιήσουμε και/ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς (ακόμα και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας). 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ/ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ιστοτόπου παρέχοντας πληροφορίες, ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις, με την κατανόηση ότι όλη αυτή η επικοινωνία και το περιεχόμενο των χρηστών θα θεωρούνται από εμάς μη εμπιστευτικά και μη ιδιοκτησιακά και έτσι θα αντιμετωπίζονται.

Οποτεδήποτε επικοινωνείτε μαζί μας, παραχωρείτε στην G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτή την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αναπαραγωγής, μετάδοσης, δημοσίευσης, αποκάλυψης, μεταβίβασης και ανάρτησης. Έχουμε επίσης τη διεθνή, μεταβιβάσιμη, αμετάκλητη, συνεχή, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης άδεια στο δικό σας περιεχόμενο χρηστών χωρίς να χρειαστεί να σας παρέχουμε συμπληρωματική ειδοποίηση, να λάβουμε περαιτέρω άδεια από εσάς, και χωρίς την απαίτηση αποζημίωσης προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Για να μας παραχωρήσετε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε το δικό σας περιεχόμενο χρήστη, δηλώνετε ότι το περιεχόμενο και τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, απορρήτου, δημόσιων ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Επιπλέον, δηλώνετε ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλο παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό.

Δεν επιτρέπεται να παραπλανήσετε εμάς ή άλλους τρίτους ως προς την προέλευση των σχολίων που έχετε ανεβάσει.

Συμφωνείτε επίσης ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των σχολίων που κάνετε.

Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ελέγξουμε, να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο που αποφασίζουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να είναι παράνομο, προσβλητικό, εχθρικό, εξασθενητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο, χυδαίο ή με άλλον τρόπο απαράδεκτο ή που παραβιάζει ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υποστηρίζει δύο γλώσσες: Αγγλικά και Ελληνικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κατάστημα σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εκτός αν αναφέρεται ρητά από την G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories, όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στον ιστότοπό μας τιμολογούνται σε Ευρώ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ

Συμφωνείτε ότι οι τιμές των προϊόντων μας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση και ότι δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προσφέρουμε μια ποικιλία μεθόδων πληρωμής για την εξυπηρέτηση του πελάτη μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιστωτικές, χρεωστικές ή εμπορικές κάρτες όπως Visa, MasterCard, American Express και Apple Pay. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας μέσω PayPal.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Έχουμε δοκιμάσει το καλύτερό μας για να εμφανίσουμε τα χρώματα των προσφερόμενων προϊόντων μας όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Ωστόσο, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να υπάρχει περιστασιακή διαφορά στα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη/συσκευή σας και στο πραγματικό χρώμα των προϊόντων, σύμφωνα με την ικανότητα της οθόνης σας να αποδίδει με ακρίβεια το χρώμα. Η G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές μεταξύ του χρώματος στην οθόνη και του πραγματικού χρώματος του προϊόντος.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Δεν πρέπει να υποθέσετε ότι οποιεσδήποτε παραγγελίες που γίνονται μέσω της πλατφόρμας πωλήσεων μας δεσμεύουν, εάν δεν έχουμε αναγνωρίσει επίσημα την παραλαβή της παραγγελίας σας μέσω του παρεχόμενου email από εσάς.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Πρέπει να παρέχετε πλήρη, τρέχοντα και ακριβή στοιχεία λογαριασμού και αγορών για όλες τις αγορές που πραγματοποιείτε από εμάς. Οι απαιτούμενες λεπτομέρειες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στο πλήρες όνομά σας, το email, τα στοιχεία της κάρτας, τη φυσική διεύθυνση ή μια εναλλακτική τοποθεσία για να παραλάβετε το προϊόν.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Εάν κάνατε λάθος στη διεύθυνση αποστολής σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μόλις αντιληφθείτε το λάθος. Εάν η παραγγελία δεν έχει σταλεί ακόμα, θα αλλάξουμε τη διεύθυνση αποστολής χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Εάν η παραγγελία έχει αποσταλεί, θα διορθώσουμε τη διεύθυνση αποστολής, αλλά θα είστε υπεύθυνοι για το επιπλέον κόστος παράδοσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Εάν έχετε επιλέξει ένα προϊόν που δεν είναι διαθέσιμο και αυτό ανακαλυφθεί αφού έχουμε επιβεβαιώσει την παραγγελία σας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προτείνουμε ένα εναλλακτικό προϊόν εάν δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι να είναι διαθέσιμο το προϊόν. Εναλλακτικά, θα σας εκδώσουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Εάν ακυρώσετε την παραγγελία σας προτού αποσταλεί, θα σας επιστρέψουμε το ποσό μείον τις χρεώσεις επεξεργασίας από τη Visa. Καταλαβαίνετε και αποδέχεστε ότι η επιστροφή χρημάτων μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς αυτές οι επιστροφές πραγματοποιούνται από τη Visa και όχι από εμάς.

Εάν ακυρώσετε μια παραγγελία μετά την αποστολή της, θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ακύρωση ως αλλαγή προϊόντος και επιστροφή (μεταβείτε εκεί για να διαβάσετε).

Ωστόσο, αποδέχεστε ότι υπάρχουν ορισμένα προϊόντα που δεν μπορούν να ακυρωθούν μόλις υποβάλετε την παραγγελία σας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ

Ακολουθεί η λίστα των προϊόντων μας που δεν μπορούν να επιστραφούν, να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν:

• Πινακίδες κυκλοφορίας

• Εξατομικευμένες πινακίδες

• Πινακίδες αριθμού γάμου

• Εξατομικευμένα αυτοκόλλητα

• Αλυσίδες χιονιού

• Λάμπες

• Καλύμματα καθισμάτων επί παραγγελία χειροποίητα

• Καλύμματα τέντες καρότσας από βινύλιο επί παραγγελία χειροποίητα

• Φτερά τροχών

• Ελαστικά

• Ζάντες αλουμινίου

• Επενδύσεις καρότσας

• Εργαλειοθήκες

• Μπάρες καρότσας / Roll Bars

• Προϊόντα που πωλούνται ανά μέτρο π.χ. Λάστιχα Αμαξώματος

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μια παραγγελία που έχετε κάνει εάν υποψιαζόμαστε μια δόλια συναλλαγή από εσάς.

Θα σας ενημερώνουμε πάντα όταν εφαρμόζουμε μια ακύρωση παραγγελίας και θα το κάνουμε στέλνοντάς σας ένα email. Δεν θα χρεώσουμε για τυχόν παραγγελίες που ακυρώθηκαν από εμάς και θα εκδώσουμε εκ νέου πίστωση στο ακριβές ποσό της χρέωσης, εάν η παραγγελία μας ακυρωθεί αφού έχουμε λάβει την πληρωμή σας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κατανοείτε ότι κάθε προϊόν έχει το δικό του συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Πρέπει να διαβάσετε τον αντίστοιχο χρόνο παράδοσης στο τμήμα Αποστολή & Παράδοση στη σελίδα του κάθε προϊόντος.

Ορισμένα προϊόντα έχουν επίσης το περιθώριο για τον χρόνο παραγωγής.

Είναι πρακτική μας να στέλνουμε πακέτα σε σημεία ταχυμεταφορών. Σε περιπτώσεις όπου το σπίτι σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των δυσπρόσιτων περιοχών, μπορούμε να κάνουμε παράδοση στο σπίτι. Διαφορετικά, το πακέτο πηγαίνει στο πλησιέστερο κατάστημα ταχυμεταφορών. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των δυσπρόσιτων περιοχών στην αρχική μας σελίδα.

Θα ειδοποιηθείτε όταν το δέμα σας είναι έτοιμο για παραλαβή στο κατάστημα ταχυμεταφορών ή στο κατάστημά μας στη Λάρνακα.

Όλες οι διεθνείς παραδόσεις υπόκεινται επίσης στην πολιτική παράδοσης. Ωστόσο, καταλαβαίνετε και αποδέχεστε ότι η πραγματική ημερομηνία παράδοσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλούνται από εταιρεία ταχυμεταφορών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δηλώνετε ότι η παρεχόμενη διεύθυνση για την παράδοση του προϊόντος είναι σωστή και κατάλληλη από κάθε άποψη, εάν πραγματοποιούμε παράδοση στο σπίτι.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αποδέχεστε ότι τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην αρχική τιμή οποιουδήποτε προϊόντος εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, θα προσθέσουμε τα έξοδα αποστολής ως επιπλέον χρέωση στη σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς. Καταλαβαίνετε και αποδέχεστε ότι τα έξοδα αποστολής διαφέρουν και υπολογίζονται με βάση την τοποθεσία στην οποία θα πραγματοποιηθεί η παράδοση.

ΦΟΡΟΙ

Είμαστε υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου, να εισπράττουμε φόρους εκ μέρους της κυβέρνησης για κάθε αγορά που πραγματοποιείται μέσω εμάς. Τέτοιοι φόροι περιλαμβάνονται στην αρχική τιμή του προϊόντος που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας.

Αποδέχεστε επίσης ότι υπάρχει η πιθανότητα να χρεωθείτε με δασμούς στη χώρα σας εάν παραγγείλετε τα προϊόντα μας διεθνώς.

ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Εάν κάνατε λάθος παραγγελία για διαφορετικό μοντέλο ή εσφαλμένο προϊόν κατά λάθος, θα μπορούσατε να στείλετε το παραγγελθέν αντικείμενο στη διεύθυνσή μας για αντικατάσταση. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι θα επωμιστείτε το κόστος αποστολής του προϊόντος πίσω σε εμάς, καθώς και το κόστος αποστολής ξανά για το σωστό προϊόν, εάν είναι διαθέσιμο. Εάν το σωστό προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της υπηρεσίας μας για αλλαγή προϊόντων.

ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Εάν κάνουμε ένα λάθος και σας στείλουμε ένα λανθασμένο προϊόν ή ένα λανθασμένο μοντέλο, θα σας ζητήσουμε να μας στείλετε ξανά το προϊόν. Θα είμαστε υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής σε αυτήν την περίπτωση και θα σας εκδώσουμε εκ νέου την πλήρη επιστροφή χρημάτων ή θα σας στείλουμε το σωστό προϊόν, εάν είναι διαθέσιμο.

ΑΛΛΑΓΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για να αλλάξετε ένα προϊόν, έχετε μια περίοδο 14 ημερών μετά τη λήψη ή την παραλαβή του πακέτου σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email.

Θα εξετάσουμε κάθε περίπτωση σε ξεχωριστή βάση για να αποφασίσουμε εάν θα δεχτούμε την αλλαγή ή την επιστροφή σας. Εάν η αλλαγή ή η επιστροφή σας γίνει αποδεκτή, θα σας ζητήσουμε να στείλετε το προϊόν στη διεύθυνσή μας, χρησιμοποιώντας δικά σας χρήματα.

Η διεύθυνσή μας είναι: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 10, Λάρνακα, Κύπρος. Ο ταχυδρομικός κώδικας είναι 6016.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσουμε διεξοδικό έλεγχο για να βεβαιωθούμε ότι το προϊόν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που σας το στείλαμε. Σας συνιστούμε να εισάγετε ένα σημείωμα που να αναφέρει τα προσωπικά στοιχεία σας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση), τον αριθμό παραγγελίας και το αίτημα αλλαγής στο πακέτο.

Δεν θα σας προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων, αλλά μπορείτε να αγοράσετε ένα διαφορετικό προϊόν υψηλότερης αξίας από την αρχική αξία του πρώτου προϊόντος. Στη συνέχεια, θα αφαιρέσουμε την τιμή του πρώτου προϊόντος από τη νέα σας αγορά και θα είστε υπεύθυνοι για το υπόλοιπο. Θα είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής για το νέο προϊόν.

Εάν λάβουμε ένα πακέτο για το οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, δεν θα το αποδεχτούμε εάν οι χρεώσεις είναι προς εμάς.

Διαφορετικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν η επιστροφή είναι εντός 14 ημερών μετά την παραλαβή/λήψη του πακέτου (για την Κύπρο), 25 ημέρες μετά την παραλαβή/λήψη του πακέτου (για διεθνείς παραδόσεις) και εφόσον έχετε συμπεριλάβει τα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Μετά από 14 ημέρες από τη λήψη ή παραλαβή του πακέτου σας, δεν θα δεχτούμε καμία επιστροφή ή αλλαγή και θα είστε υπεύθυνοι για την εύρεση τρόπου παραλαβής του προϊόντος σας.

Ωστόσο, αποδέχεστε ότι υπάρχουν ορισμένα προϊόντα που δεν μπορούν να επιστραφούν ή να αλλαχτούν (πηγαίνετε και διαβάστε τη λίστα).

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Πρέπει να επιθεωρήσετε το προϊόν σας κατά την παράδοση σε εσάς. Εάν παρατηρήσετε ότι είναι κατεστραμμένο ή χαλασμένο, θα πρέπει να ενημερώσετε το σημείο ταχυμεταφορών ή τον μεταφορέα ότι το πακέτο είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Εάν δεν κάνετε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα απόρριψης της παράδοσης, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι να σας εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΗ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που απορρίψετε ένα προϊόν που δεν είναι χαλασμένο ή κατεστραμμένο, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για επιστροφή χρημάτων προς εσάς.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εάν δεν παραλάβετε ένα πακέτο εντός Κύπρου και επιστραφεί σε εμάς, θα σας δώσουμε μια περίοδο χάριτος 14 ημερών από την ημέρα που το παραλάβαμε, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί το προϊόν, έχοντας υπόψη σας ότι θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα σχετικά έξοδα αποστολής. Μετά από 14 ημέρες, δεν θα μπορείτε πλέον να διεκδικήσετε το προϊόν.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ

Εάν δεν παραλάβετε ένα διεθνές πακέτο και επιστραφεί σε εμάς, θα σας δώσουμε μια περίοδο χάριτος 14 ημερών από την ημέρα που το παραλάβαμε, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί το προϊόν, έχοντας υπόψη σας ότι θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα σχετικά έξοδα αποστολής. Μετά από 14 ημέρες, δεν θα μπορείτε πλέον να διεκδικήσετε το προϊόν.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Καταλαβαίνετε ότι δεν παράγουμε μόνοι μας αξεσουάρ αυτοκινήτων και ενεργούμε αποκλειστικά ως χονδρέμπορος/λιανοπωλητής αξεσουάρ αυτοκινήτων που κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες. Ως αποτέλεσμα αυτού, δεν θα προσφέρουμε στον αγοραστή καμία εγγύηση.

Πρέπει να αντιμετωπίσετε όλα τα ζητήματα εγγύησης με τον αρχικό κατασκευαστή του εν λόγω προϊόντος.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ G.C.HADJIGEORGIOU CAR ACCESSORIES ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ.

Η G.C.HADJIGEORGIOU CAR ACCESSORIES ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ (ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΚΟΤΥΧΙΕΣ Ή ΒΛΑΒΕΣ.

ΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΕΜΑΣ.

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ Ή ΔΟΛΟ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Ή ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ.

ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να προστατεύσετε, να αποζημιώσετε και να υπερασπιστείτε την G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories και να μας κρατήσετε αθώους και άμεμπτους έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, εξόδων και τελών (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των νομικών και λογιστικών τελών), και ζημιών σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αυτή η συμφωνία θα θεωρείται ως η πλήρης συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της G.C.Hadjigeorgiou Car Accessories, με την εξαίρεση οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που δεν αναφέρεται στο παρόν.

ΑΚΥΡΟΙ ΟΡΟΙ

Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτής της συμφωνίας κριθεί από οποιοδήποτε ικανό δικαστήριο ή αρχή να είναι εν μέρει ή πλήρως άκυρος, αποδέχεστε ότι η ισχύς των άλλων διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα είναι αμετάβλητη και θα παραμείνει σε ισχύ.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και πηγές για την εξυπηρέτησή σας, με την πρόβλεψη ότι δεν παίρνετε τη συμπερίληψη τέτοιου είδους συνδέσμων ως έγκρισή μας για το περιεχόμενο, τις διαδικασίες, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες ενός τέτοιου ιστοτόπου τρίτου μέρους.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους κινδύνους πρόσβασης και χρήσης τέτοιων ιστοτόπων τρίτων.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αυτή η συμφωνία ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου. Τα δικαστήριά της έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε όλες τις διαδικασίες που ενδέχεται να προκύψουν από την παρούσα συμφωνία.

Μόλις προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών σας:
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι:

#title#

#price#
×